Images

Tính Năng Liên Đấu

Ngày đăng: 22-04-2424

Liên đấu bằng ba hình thức bắt từ đơn đấu – song đấu – tam đấu , bắt đầu liên đấu từ ngày 8 – 28 hàng tháng , phần thưởng top , hạng, điểm vinh dự giống vng, phần thưởng trận thắng nhận 3tr exp + 10 rương jx damme , thua nhận 2tr exp + 5 rương jxdamme , hòa nhận 2.5 tr exp + 7 rương jxdamme . phần thưởng trên cửa hàng điểm vinh dự bao gồm 2 nhẫn vô danh 80.000 điểm vinh dự/cái , ngựa bôn tiêu 60.000 điểm vd/con, rương an bang hoàn mỹ nhẫn 10.000vinh dự / rương, rương an bang hoàn mỹ ngọc bội 15.000vd/rương , rương an bang hoàn mỹ dây chuyền 20.000vd/ rương , lệnh bài vinh dự hàn thiết 12 điểm( mở ra nhận 10 điểm )  lệnh bài vinh dự thanh đồng 24 điểm ( mở ra nhận 20 điểm ) lệnh bài vinh dự bạch ngân 60 điểm ( mở ra nhận 50 điểm ) lệnh bài vinh dự hoàng kim 120 điểm ( mở ra nhận 100 điểm )