Images

Tính Năng Dã tẩu

Ngày đăng: 18-04-2424

hoạt động dã tẩu ( dã tẩu chỉ nhận tìm địa đồ chí, mật chí  : tỉ lệ ra nhanh gấp 5 lần vng ) mốc dã tẩu trong ngày làm 100 nhiệm vụ làm full nhận thưởng  50 rương jx . từ mốc 1000 nhận 1 món an bang max trừ dây chuyền , 2000 nhận dây chuyền an bang max, 3000 nhận 1 rương hoàng kim chọn món 1 trong 4 món bộ hoàng kim , 4000 nhận thiên sơn tuyết liên dưới cấp 110 ăn lên cấp 110 , 5000 nhận 1 rương chọn 1 món trong bộ 5 món