Images

Tính Năng Bos sát thủ Và Vượt ải

Ngày đăng: 18-04-2424

 hoạt động săn bos sát thủ 500con/nv/ngày( bos chết – nhận 50.000exp rơi rương jxdamme thẳng vào hành trang + rơi đồ xanh +( phúc duyên+ thiên sơn bảo lộ + tiên thảo lộ ). Chỉ những người giết boss mới được nhận thưởng và kinh nghiệm) 

 hoạt động vượt ải 1 ngày 5 lần tối đa tối thiểu 1 người tối đa 8 người trong tổ đội . kết thúc ải nhận 50 rương jx ( kinh nghiệm như vinagame)