Images

Tính Năng bang hội và khiêu chiến

Ngày đăng: 22-04-2424

  1. Thành lập bang hội giới hạn 100 nhân vật tuyên chiến bang hội tốn 100 vạn
  2. Mở hoạt động công thành chiến vào thứ 6 hàng tuần báo danh từ 18 giờ khai chiến bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ kết thúc bắt đầu vào bản đồ từ trước 30 phút.
  3. Khai mở hoạt động thiên tử báo danh lúc 19:50 bắt đầu lúc 20 giờ kết thúc 21 giờ phương thức bảo vệ nguyên soái phần thưởng giống vng kết quả tính theo tổng điểm 2 bên.

Trong thời gian diễn ra hoạt động thiên tử và hoạt động công thành chiến các hoạt động chồng thời gian sẽ bị hủy bỏ