Images

Thông Tin sever

Ngày đăng: 18-04-2424

  1. Thông tin: Bản đồ xanh + hkmp , tốc độ lên cấp 1 - 90 nhanh , 90 – 120 hơi chậm , 120 – 150 chậm 150 – 200 rất chậm. quái xuất hiện nhanh chết 0.5s là ra , vòng sáng phục hồi sinh lực 150 + nội lực 75 . Sv 2 acc/ pc/ ip
  2. Tân thủ : hỗ trợ 1 chiếc nhẫn jxdamme ( 10 kháng tất cả + 300% kinh nghiệm + 15% may mắn  + đeo nhẫn kích toàn bộ đồ trên người ) thời hạn sử dụng 7 ngày  , 5 tiên thảo lộ 1 giờ + 5 tsbl, toàn bộ hóa vĩnh viễn , sau khi vào phái nhận full kỹ năng 1x-9x ( kỹ năng theo cấp sử dụng chuẩn vinagame bản công thành chiến ) kỹ năng 9x luyện nhanh gấp 50 lần  bản gốc vng ( 8x mới đc luyện )

Rương may mắn jxdamme : mở ra mảnh bao gồm:   mảnh hoàng kim .  mảnh an bang , mảnh động sát, mảnh hồng ảnh , mảnh nhu tình , định quốc ,hiệp cốt