Images

Hoạt Động Đi Thuyền Phong Lăng Độ

Ngày đăng: 22-04-2424

Hoạt động đi thuyền phong lăng độ cần 1 lệnh bài plđ ( đánh quái pld rớt , lua ktc ): pk tự do không tăng pk quái trên thuyền điểm kinh nghiệm x2 so với quái thường cũng xuất hiện liên tục . Xuất hiện 3 con bos đầu lĩnh vào phút thứ 26 30 35 phần thưởng bao gồm 2 triệu exp+ 20 rương jxdamme / 1con và  con đại đầu lĩnh vào phút thứ 30 phần thưởng bao gồm 4 triệu exp + 50 rương jxdamme phần thưởng chỉ dành cho người giết boss và nhận trực tiếp vào rương. Kết thúc đi thuyền mỗi người nhận 5 triệu kinh nghiệm và đưa sang bờ bắc phía bên bờ bắc, vi sơn đảo và mạc bắc thảo nguyên đánh quái ra kinh nghiệm như bình thường quái cũng xuất hiện liên tục nhưng không rơi nguyên liệu ép đồ tím. Một nhân vật chỉ đi được tối đa 5 lần một ngày