Images

Đấu Trường Sinh Tử ( quả huy hoàng ) Hoa Sơn loạn chiến

Ngày đăng: 18-04-2424

đấu trường sinh tử diễn ra 20h đến 20h30 ( nhặt quả huy hoàng ăn 1 quả nhận 5tr kinh nghiệm 1nv ăn 5 quả/ngày  )

Hoa sơn loạn chiến báo danh tại nha môn tương dương cần 1 lệnh bài mua ở ktc sống sót cuối cùng sẽ nhận danh hiệu “độc cô cầu bại” nhận thưởng  50 mảnh hoàng kim môn phái