Images

Boss Hoàng Kim

Ngày đăng: 22-04-2424

bos hoàng kim xuất hiện  4 khung giờ : 7h sáng , 12h trưa , 24h đêm ( bos tiểu 10 con 10 phái ) , 19h bos đại ( 10 con 10 phái xuất hiện bản đồ 9x )sau 1h tự động mất . bos tiểu có tỉ lệ rơi đồ xanh max option cao , rơi thủy tinh, tinh hồng, xác xuất ít ,phúc duyên các loại và tiên thảo lộ người giết bos đc 5tr exp  + 50 rương jxdamme nhận thẳng vào rương , đồng đội trong nhóm 3tr exp, người không trong nhóm không nhặt đc đồ cũng không có kinh nghiệm. bos đại có tỉ lệ rơi đồ xanh max option cao , rơi thủy tinh, tinh hồng, xác xuất ít ,phúc duyên các loại và tiên thảo lộ , rơi võ lâm mật tịch + tẩy tủy kinh tỉ lệ hiếm người giết bos nhận 5tr exp  + 50 rương jxdamme nhận thẳng vào hành trang , người trong nhóm nhận 3tr exp   + 20 rương jxdamme , người đứng chung bản đồ hiển thị trên bản đồ nhỏ khoảng cách 500 nhận 2tr exp.